Cursusboek P.E.P. (Pediatric Emergency Procedures) - Dhr. G. Castermans & Dhr. R. Vondenhoff

€ 32,50

Snel Overzicht

Waar zorg wordt verleend aan kinderen worden beroepsbeoefenaren geconfronteerd met een grote diversiteit aan problemen die van invloed kunnen zijn op de algehele ontwikkeling. Binnen de urgentiegeneeskunde worden kinderen om deze reden beschouwd als een patiëntencategorie die bijzondere aandacht vraagt.De cursus Pediatric Emergency Procedures (PEP) biedt aan zorgverleners die belast zijn met de zorg voor kinderen met al dan niet acute zorgvragen, mogelijkheden om zich vakinhoudelijke kennis en vaardigheden eigen te maken. Het cursusboek, dat ook als naslagwerk gebruikt kan worden, geeft heldere uitleg over de fysieke en psychosociale aspecten, methodische aanpak en achtergronden. Het is rijk maar niet overdadig geïllustreerd met afbeeldingen, tabellen en schema’s die nog meer verduidelijking geven, aangevuld met gemakkelijke QR-codes en internetlinks om snel naar wetenschappelijke artikels en websites te kunnen surfen. Auteurs Dhr. G. Castermans, MSc. Pedagoog / Edu-line Bedrijfsopleidingen Dhr. R. Vondenhoff, Docent Acute Zorg opleidingen / Edu-line Bedrijfsopleidingen ©2017 Edu-line bedrijfsopleidingen, Sittard Geleen

Cursusboek P.E.P. (Pediatric Emergency Procedures)

Meer Views

Details

Kinderen belanden om uiteenlopende redenen in het ziekenhuis. Soms als gevolg van een acute situatie zonder onderliggend ziekteprobleem, zoals bij een trauma. Soms als gevolg van complicaties van een aanwezige ziekte of een medische behandeling.

In dit cursusboek, dat geschreven werd voor de cursus Pediatric Emergency Procedures (PEP), staan de verschillende aspecten van de zorg voor het al dan niet vitaal bedreigde kind centraal. Vakinhoudelijke kennis is een eerste vereiste om te kunnen begrijpen waarom de zorg voor het kind andere (extra) eisen stelt aan de hulpverlener dan bij de volwassen patiënt.

Ook de methodische benadering in de opvang van een vitaal bedreigd kind tijdens een stabilisatie-/resuscitatieprocedure is een belangrijk onderdeel in de cursus. Om duidelijk te maken wat de relatie tussen de hiervoor genoemde onderdelen is, zal de toepassing van klinisch methodisch observeren en redeneren de aandacht krijgen in de verschillende trainingssessies:

Overleven en de kwaliteit van leven op de langere termijn worden in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van de “chain of survival”, d.w.z. van individuele competenties van zorgverleners en van het niveau van samenwerking tussen de verschillende ketenpartners.

In de cursus en het cursusboek richten we ons daarom zowel op kennis en vaardigheden van de zorgverleners als ook op aspecten van communicatie, samenwerking, organisatie en logistiek.

Aanvullende Informatie

ISBN Nummer EDULN000202
Auteur Dhr. G. Castermans & Dhr. R. Vondenhoff
Over de auteur -
Aantal Pagina's 172