Metaphor in Fiction - Aletta Dorst

€ 29,95

Metaphor in Fiction

Details

Al sinds de klassieke oudheid vormt de metafoor een dankbare bron van onderzoek voor taalkundigen, letterkundigen, psychologen en andere wetenschappers. Er wordt algemeen van uitgegaan dat literaire teksten vol originele en creatieve metaforen staan die diepere betekenissen blootleggen, nieuwe waarheden onthullen of onverwachte inzichten verschaffen. Het meeste onderzoek naar literaire metaforen richt zich echter maar op één specifieke auteur, één specifiek literair werk of zelfs één specifieke soort metaforen in een bepaalde roman of gedicht. Bovendien worden opvattingen over literaire metaforen vaak gebaseerd op intuïties and losse voorbeelden. Het huidige onderzoek biedt een unieke Engelstalige corpusstudie waarin de frequentie, distributie, vorm en functie van alle vormen van metaforiek in dagelijks taalgebruik zowel kwantitatief als kwalitatief onderzocht zijn op basis van een systematische en expliciete identificatiemethode. De corpusanalyses van Lettie Dorst tonen kwantificeerbaar aan dat gewone fictieteksten niet bomvol metaforen staan: er staan in fictieteksten gemiddeld zelfs minder metaforen dan in academische teksten en nieuwsteksten. Bovendien waren verreweg de meeste metaforen in de fictieteksten niet creatief of opvallend maar volledig conventioneel en onderdeel van ons dagelijks taalgebruik. Er komen echter wel meer expliciete metaforische vergelijkingen en complexe personificaties voor in fictie. Deze metaforen zijn vaak opzettelijk gebruikt en creëren een sterk visueel effect, waardoor ze meer opvallen en de aandacht van de lezer trekken. Een uitgevoerd leesexperiment liet zien dat wanneer gewone mensen een stuk fictie lezen ze inderdaad alleen de opzettelijke metaforen herkennen, en dat ze bovendien duidelijke meningen hebben over de esthetische waarde en het poëtisch effect van deze metaforen. Deze meningen zijn sterk gerelateerd aan algemeen heersende opvattingen over de functie van literatuur. Het onderzoek laat hiermee zien dat mensen fictieteksten ook wanneer er relatief weinig metaforen in staan toch als metaforisch ervaren doordat ze de metaforen die ze zien bewuster verwerken en een communicatieve functie toekennen.

Aanvullende Informatie

ISBN Nummer 978-90-8891-273-3
Auteur Aletta Dorst
Over de auteur Nee
Aantal Pagina's 395