Scripties

per pagina
Stel een Aflopende Directie in
 1. Schrijf jij ook een geweldige scriptie?

  Schrijf jij ook een geweldige scriptie? - R.J.M. Pijnenburg

  € 14,95

  Scriptiemaken.nl
  Ruim vier jaar heb je ontzettend hard gewerkt om dat felbegeerde papiertje te halen. De laatste maanden hebben in het teken gestaan van het afstuderen. Je bevindingen, conclusies en aanbevelingen heb je verwerkt in een afstudeerverslag dat nu zo goed als klaar is. Dit is de kroon op je studie, daarom wil je het dus zo mooi mogelijk inleveren. Je kunt het natuurlijk zelf uitprinten en het laten inbinden bij de copyshop. Maar het kan ook anders..........
  Scriptiemaken.nl biedt jou de mogelijkheid om van je scriptie een écht boek te laten maken. Dit kan je vol trots aan iedereen uitdelen: familie, vrienden en docenten zullen versteld staan. Daarnaast kun je het boekje makkelijk meesturen met sollicitatiebrieven of je laat het tijdens een sollicitatiegesprek zien, dat is goed voor je imago. Interesse?? Gebruik snel onze website om een echt boek te maken!
  www.Scriptiemaken.nl

  Over de auteur

  Ruben Pijnenburg (1984) studeerde aan Avans Hogeschool in s-Hertogenbosch, naast zijn studie was hij al werkzaam als uitgever bij Uitgeverij BOXPress. Een uitgeverij die zich specificeert, als academische uitgeverij, in proefschriften en andere educatieve uitgaven. In de jaren die daarop volgde kreeg hij steeds meer vragen over het drukken van scripties in boekvorm, deze service was echter nog niet. Vandaag de dag zijn deze boekensites er wel, maar hoe maak je nu een boek op? Wat zijn de richtlijnen? Deze vragen en andere tips is hij gaan verzamelen en heeft hij gebundeld in dit boek. De derde druk in 2013 legt de laatste innovaties en ontwikkelingen uit en brengt stap voor stap naar voren hoe een binnenwerk en omslag professioneel gemaakt moeten worden. Van de tweede druk zijn er ruim 2000 verkocht, reden genoeg om een vernieuwde versie uit te brengen!

  Meer Informatie
  Auteur: R.J.M. Pijnenburg
  Aantal pagina's: 59

 2. Bemiddelingskosten: twee heren dienen, een onredelijk voordeel bedingen. Hoe zit het nu precies?

  Bemiddelingskosten: twee heren dienen, een onredelijk voordeel bedingen. Hoe zit het nu precies? - Kirsten Looijschilder

  € 21,95
  De laatste jaren vorderen huurders in toenemende mate de door hen betaalde bemiddelingskosten terug. Daarbij leggen zij dikwijls de artikelen 7:417 lid 4 en/of 7:264 lid 2 BW aan hun vordering ten grondslag. Meer Informatie
  Auteur: Kirsten Looijschilder
  Aantal pagina's: 99

 3. Race tussen recht en technologie: opsporing via hacken en decryptiebevel

  Race tussen recht en technologie: opsporing via hacken en decryptiebevel - Ronald Pool

  € 20,95
  Het spanningsveld tussen de toenemende vastlegging van gegevens en privacy bestaat al langer dan de dag van gisteren. Strafvordering moet zijn grenzen hebben, maar er zijn ook uitzonderingen waarbij men een geoorloofde inbreuk moet kunnen maken op de vrijheden van burgers. Het gebruik van nieuwe technologieën in de informatiemaatschappij maakt het moeilijk om te bepalen waar deze grens ligt en leidt bovendien tot nieuwe gevaren. Meer Informatie
  Auteur: Ronald Pool
  Aantal pagina's: 56

 4. Rollin’ met mannen die de straat kennen

  Rollin’ met mannen die de straat kennen - Marijke Drogt

  € 12,67
  In deze masterscriptie Criminologie is etnografisch onderzoek gedaan op de straten in Gein, Amsterdam Zuidoost. In Gein is een Crips-set actief en onderzocht is waarom precies hier een gang is ontstaan door de tijd. Door maandenlang om te gaan met de mannen van de straat, is duidelijk geworden hoe belangrijk de straatidentiteit is en wat de impact hiervan kan zijn op hun levens. Een identiteit die gevormd is door sociale uitsluiting en insluiting, een identiteit die bekrachtigd wordt op de straat in een eigen gevormde economie. Wie zijn deze mannen? Hoe leven zij en op welke manier geven zij betekenis aan hun leven als gangster, maar zeker ook aan hun leven als burger? Hoe treden zij op de voorgrond en wat zijn daarvan de gevolgen op de achtergrond? In dit boek staat hun leven centraal, dat zich veelal afspeelt naast de reguliere maatschappij. Het is een relaas waarin duidelijk wordt welke strijd de mannen soms moeten leveren op straat, hoe belangrijk reputatie en respect is, maar ook wat de consequenties kunnen zijn van hun levensstijl. Meer Informatie
  Auteur: Marijke Drogt
  Aantal pagina's: 124

 5. DE POSITIE VAN SCHULDEISERS BIJ DE JURIDISCHE SPLITSING VAN KAPITAALVENNOOTSCHAPPEN

  DE POSITIE VAN SCHULDEISERS BIJ DE JURIDISCHE SPLITSING VAN KAPITAALVENNOOTSCHAPPEN - D. Westerink (Dennis)

  € 20,08

  Het onderwerp van dit onderzoek is de rechtshandeling juridische splitsing. Splitsing is een belangrijk instrument en kan worden gebruikt bij herstructureringen van ondernemingen.

  Meer Informatie
  Auteur: D. Westerink (Dennis)
  Aantal pagina's: 106

 6. De maatschappelijke onderneming

  De maatschappelijke onderneming - Edward Boot

  € 16,95
  Meer Informatie
  Auteur: Edward Boot
  Aantal pagina's: 67

 7. Apportioning Fault

  Apportioning Fault - Christian van der Putten

  € 14,60
  Meer Informatie
  Auteur: Christian van der Putten
  Aantal pagina's: 79

 8. Comitology: Good Governance Guaranteed?

  Comitology: Good Governance Guaranteed? - Wouter Dammers

  € 19,00
  Meer Informatie
  Auteur: Wouter Dammers
  Aantal pagina's: 97

 9. Is functioneel leeftijdsontslag (FLO) nog wel objectief te rechtvaardigen volgens de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL)

 10. IT Governance als basis voor intergemeentelijke ICT-samenwerking

  IT Governance als basis voor intergemeentelijke ICT-samenwerking - Theo van Dijk

  € 19,95

  Over deze uitgave:

  Deze publicatie is het resultaat van een afstudeeronderzoek ter afronding van de opleiding ‘Master of ICT & Business Innovation’ bij Avans+ (Breda). Het betreft een onderzoek namens gemeente Tilburg naar ICT-samenwerking vanuit een centrumgemeente constructie. De titel van de publicatie ‘IT Governance als basis voor intergemeentelijke ICT-samenwerking’ betreft tevens de algemene conclusie.

   

  Over de auteur:

  Theo van Dijk is tot op heden altijd werkzaam geweest in het ICT-vakgebied in functies als ontwikkelaar, beheerder, consultant, security officer, projectleider, (interim) ICT manager en adviseur. Zowel in de (semi) publieke sector als het (internationale) bedrijfsleven. Met het behalen van zijn ICT-mastertitel verwacht hij zijn brede kennis en vaardigheden nog beter in te kunnen zetten om voor organisaties meerwaarde te creëren met behulp van ICT.

  Meer Informatie
  Auteur: Theo van Dijk
  Aantal pagina's: 145

per pagina
Stel een Aflopende Directie in